Priser

Priser

Motorattest til kørekort 400 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 200 kr
Varighedserklæring 345 kr
Privatkonsultation 300 kr
 Hepatitis A vaccine, voksne 450 kr
 Hepatitis A vaccine, børn 300 kr
 Stivkrampe vaccination (+Difteri)                 90 kr